Hiernaast kunt u aangeven hoe u uw gezinsabonnement wilt verlengen. U kunt personen toevoegen, maar ook verwijderen.
Als u geen gebruik meer wilt maken van het gezinsabonnement, maar u wilt hem graag omzetten naar een ander abonnement, dan vragen we u deze los te bestellen.