Geschiedenis

In Winsum is al een openluchtzwembad sinds 1933. Het oorspronkelijke zwembad was een zoutwaterbad. Het zoute water werd van 80 meter diepte opgepompt uit een ter plekke aanwezige bron en via cokesfiltergoten naar de bassins geleid. Het oude bad voldeed niet meer aan de wettelijke normen en is in 1972/1973 vervangen door volledige nieuwbouw en voldeed toen weer aan de eisen. Het bad zoals we dat nu kennen is gebouwd op een aangrenzend voormalig volkstuintjescomplex, later noodsportveld en werd vroeger in de volksmond De Hoge Vier genoemd. Vier duidt op de oppervlakte van het terrein; het was namelijk vier juk groot. Een juk is een oude landmaat en heeft ongeveer de grootte van een halve hectare.

In 1995 kreeg het bad een grondige renovatiebeurt en voldeed halverwege het seizoen 1996 weer aan de steeds groeiende wettelijke eisen.
In 1996 besloot de gemeente de exploitatie van het bad te privatiseren en onder te brengen bij Stichting Zwembad Winsum