Vrijwilligers

Het bestuur is na de herstart van het zwembad vanaf januari 2017 bezig contacten op te bouwen met vrijwilligers. In eerste instantie mensen, die kunnen meedenken over de organisatie van het zwemgebeuren. In deze fase wordt voorzien dat er vanaf de opening veel helpende handen ook nodig zijn voor het zwemseizoen van 2018.

Bij de organisatie van het zwembad zijn er de aandachtsgebieden: gastheerschap, kassawerkzaamheden,  activiteiten, schoonmaak, klein-technisch- en groenonderhoud. In de komende tijd moeten al die groepen weer worden bemenst en taken worden toebedeeld op basis van roosters en werktijden.

De coördinator Gastheerschap kan het met iets minder mensen doen, maar deze mensen hebben wel een belangrijke en onmisbare taak. Verwelkomen van gasten, de kaartverkoop, het toezicht op entreebewijzen, het creëren van sfeer en het toezicht op de zonneterrassen en kleed- en doucheruimten.
De coördinator Activiteiten kent het hele activiteitenaanbod en is voortdurend in de weer om ondernemende mensen de kans te geven een activiteit te ontwikkelen, tot leven te brengen en te koppelen aan doelgroepen. Een werkplaats voor creatieve sporters en doeners.

De coördinator Schoonmaak en Onderhoud schakelt de mensen in, die het plezierig vinden om naast hun (gratis) zwemplezier momenten te hebben om op rooster de handen uit de mouwen te steken met korte overzichtelijke taken van maximaal 1 ½ uur. Vele handen maken het werk lichter.

De coördinator Personeelszaken ziet als voornaamste taak, dat mensen tot hun recht komen en plezier hebben in hun werk als medewerker of vrijwilliger. Hij/zij onderhoudt de contacten. Medewerkers en vrijwilligers kunnen op haar/hem rekenen voor het bespreken van de werksituatie en functioneringsgesprekken.

Het bestuur van de stichting (ook vrijwilligers) is eindverantwoordelijk voor het zwembad als totaalproduct en verdeelt zijn aandacht over de portefeuilles secretariaat, financiën, bedrijfsvoering, pr en communicatie en personeelszaken.

Laat je niet afschrikken door de opsomming van bovenstaande verantwoordelijkheden. Als je een rol wilt vervullen bij de uitvoering op een van deze gebieden kun je dat bekend maken en ben je van harte welkom. Aanmelden kan door het formulier op de website in te vullen. Aan de kassa van het bad kun je alle informatie krijgen die je nodig denkt te hebben om de stap naar vrijwilliger voor ons bad te kunnen maken. De vrijwilligers helpen je wel over de streep.

Meld je aan als vrijwilliger