Onderstaande huisregels zijn van toepassing op uw bezoek aan ons bad.

_____________________________________________________________________

HUISREGELS ZWEMBAD DE HOGE VIER, als onderdeel van Stichting de Beemden

Om uw verblijf zo prettig mogelijk te maken, hebben we een aantal huisregels opgesteld.
De huisregels hangen bij de ingang zodat iedere bezoeker er kennis van kan nemen.
Ook liggen de huisregels bij de kassa. Met het betreden van het zwembad geeft u aan zich te houden aan de hier geldende regels.
Bij overtreding van deze regels wordt zo nodig en bij het plegen van een strafbaar feit wordt altijd de politie ingeschakeld.

 • Om gebruik te maken van het zwembad dient u een geldig toegangsbewijs te tonen.
 • De gebruiker mag de eigen veiligheid en die van anderen niet in gevaar brengen.
 • De aanwijzingen van het personeel dienen opgevolgd te worden.
 • Verbaal en/of lichamelijk geweld is niet toegestaan.
 • Zwembad De Hoge Vier is niet aansprakelijk voor verlies, schade en/of diefstal van uw eigendommen
 • Waardevolle voorwerpen kunnen afgegeven worden bij de kassa’
 • Wij adviseren om medische problemen kenbaar te maken aan het personeel.
 • Zwemmen is alleen toegestaan in zwemkleding, het betreden van de perrons is alleen toegestaan in zwemkleding.
 • Kinderen zonder diploma hebben alleen toegang onder begeleiding van een persoon van 18 jaar of ouder.
 • Voor de veiligheid van kinderen zonder diploma verplichten wij het dragen van zwemarmbandjes.
 • Om gebruik te mogen maken van het diepe bad is een zwemdiploma verplicht; dit is altijd ter beoordeling van het badpersoneel.
 • Meegebracht speelmateriaal is alleen toegestaan in het ondiepe bad: dit is ter beoordeling van het badpersoneel.
 • Duiken in het ondiepe bad is niet toegestaan, in het diepe bad volgens de aangegeven richtlijnen.
 • Langdurig douchen is niet toegestaan.
 • Hardlopen en spelen op de perrons en in de kleedruimtes is niet toegestaan.
 • Het gebruik van glas en aardewerk is niet toegestaan.
 • Alcohol- en/of drugsgebruik is niet toegestaan
 • Roken is op het terrein NIET toegestaan.
 • Ongewenste en /of gewenste intimiteiten zijn niet toegestaan.
 • Het gebruik van film en fotoapparatuur is niet toegestaan.
 • Bij ongewenst en/of wangedrag van bezoekers en /of huurders kan het badpersoneel de betreffende bezoekers/huurders uit het bad verwijderen en hen de toegang voor een bepaalde tot het zwembad ontzeggen. Dit ter beoordeling van het bestuur van Stichting de Beemden
  Wij werken samen met diverse zwembaden onder de noemer Vrolijk en Veilig.

Het bestuur Stichting de Beemden


Onweerprocedure

Mooie zomerse dagen eindigen soms met een flinke donderslag. Dat is de natuur. Ons team van De Hoge Vier is alert op de ontwikkeling van eventuele onweersbuien in de omgeving. Indien wij inschatten dat er onweer over De Hoge Vier gaat trekken, zal dit tijdig worden omgeroepen. Dan heeft u de tijd heeft om op te ruimen en naar huis te gaan. Als de bui heel snel nadert, starten wij direct een ontruimingsprocedure waarbij u voor uw veiligheid (niet vrijblijvend) wordt gevraagd om het zwemwater en vervolgens het terrein te verlaten. Het kan daarbij zijn dat u onder begeleiding in de kleedkamers wordt ondergebracht om te schuilen. Tijdens een onweersbui sturen wij geen kinderen naar huis, zij moeten wachten (in de kleedkamers) tot de bui over is.

Instructies bij noodweer

U dient in alle gevallen de instructies van de medewerkers op te volgen. Onze toezichthouders zijn getraind om u te begeleiden in geval van overmacht door onweer. Bij intensief onweer kan het voorkomen dat het team van De Hoge Vier  tijdens de ontruimingsprocedure telefonisch minder goed bereikbaar is.
Na een ontruiming aan het eind van de dag wordt in de regel besloten De Hoge Vier  die dag niet meer open te stellen voor bezoek. U kunt dan helaas niet opnieuw gaan zwemmen.

Restitutie entreegeld

Er vindt bij ontruiming en voortijdige sluiting van De Hoge Vier  geen restitutie van entreegeld plaats.
Wij vertrouwen erop dat u bij naderend onweer begrip toont voor de omstandigheden en de aanwijzingen van onze toezichthouders opvolgt.