1. Werkzaamheden waarvan de aard van het werk het toelaat, worden vanuit huis
  gedaan;
 2. Houd 1,5 meter afstand;
 3. Schud geen handen;
 4. Hoest en nies in je elleboog en gebruik papieren zakdoekjes;
 5. Was je handen volgens de instructie. In ieder geval direct na binnenkomst, voor
  het eten, na toiletbezoek, na het schoonmaken en voordat je weer naar huis gaat;
 6. Deel je (werk)benodigdheden niet met anderen. Reinig met een
  schoonmaakmiddel bij start van je dienst. Hanteer de voorschriften m.b.t. gebruik
  en schoonmaak van materialen;
 7. Anders dan in een dreigende situatie, maak je als medewerker op geen enkel
  moment fysiek contact;
 8. Blijf thuis als je de afgelopen 24 uur een van de volgende (ook milde!)
  symptomen hebt: neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 9. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden koorts (vanaf 38°C) en/of
  benauwdheidsklachten heeft. Als iedereen 24 uur geen klachten heeft, mag je
  weer sporten en naar buiten;
 10. Blijf thuis als iemand in jouw huishouden positief getest is op het nieuwe
  coronavirus (COVID-19). Omdat je tot 14 dagen na het laatste contact met deze
  persoon nog ziek kunt worden, moet je thuisblijven tot 14 dagen na het laatste
  contact waarop deze persoon nog besmettelijk was (volg hierin het advies van de
  GGD);
 11. Blijf thuis als je het coronavirus hebt gehad (vastgesteld met een
  laboratoriumtest) en dit in de afgelopen 7 dagen is vastgesteld;
 12. Blijft thuis als je in thuisisolatie bent omdat je direct contact hebt gehad met
  iemand waarbij het nieuwe coronavirus is vastgesteld;
 13. Ga direct naar huis wanneer er tijdens de sportactiviteit klachten ontstaan zoals:
  neusverkoudheid, hoesten, benauwdheid of koorts;
 14. Geforceerd stemgebruik, zoals schreeuwen en zingen, is niet toegestaan;
 15. In sommige gevallen is het noodzakelijk, bv. bij EHBO-handeling, dat je als
  medewerker binnen de 1,5 meter van een ander komt;
 16. Indien je positief getest bent op het dragen van het coronavirus, volg dan de
  GGD-instructies om anderen te waarschuwen.